Ogłoszenie

Sprawozdania finansowe szkoły za rok 2018 są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Białej Podlaskiej w załadce: Budżet.przetargi.konkursy>Sprawozdania finansowe>Sprawozdania finansowe za 2018 rok.