Dni wolne od nauki do końca roku szkolnego 2019/2020

Dni wolne od zajęć dydaktycznych pozostałe do zakończenia roku szkolnego 2019/2020 na podstawie rozporządzenia MEN z 05.10.2010 r. z późniejszymi zmianami:

 

-w tym dni wolne również od zajęć opiekuńczych i wychowawczych (brak dyżurów):

        16 czerwca 2020 r. (wtorek) – egzamin ósmoklasisty z j. polskiego;

        17 czerwca 2020 r. (środa) – egzamin ósmoklasisty z matematyki;

        18 czerwca 2020 r. (czwartek) – egzamin ósmoklasisty z j.angielskiego;

 

- dni w których będą zorganizowane dyżury opiekuńczo-wychowawcze:

       12 czerwca (piątek) – po Święcie Bożego Ciała

       22 czerwca (poniedziałek) – przygotowania do zakończenia roku szkolnego.