„CZYSTA ZIEMIA” – XIII edycja 2021 r.

Konkurs „CZYSTA ZIEMIA” – XIII edycja 2021 r. organizowany przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu powiatu bialskiego.  Do głównych zadań uczestników należą działania w zakresie edukacji ekologicznej, zbiórka odpadów nadających się do powtórnego wykorzystania, sprzątanie najbliższego otoczenia oraz inne inicjatywy proekologiczne. Nasza szkoła zajęła w tej edycji konkursu IV miejsce. Nagrodę indywidualną otrzymała Naomi Krzempek. wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy i gratulujemy!

Program Laboratoria Przyszłości w naszej szkole

 

Jadłospisy – Przedszkole im. Zaczarowana Kraina w Rakowiskach