Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020:

* 8.00 -  Msza święta w intencji uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej w Styrzyńcu.

* 9.00 – Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej w Styrzyńcu – sala gimnastyczna

* Spotkania z wychowawcami w klasach

 
Uwagi:
O obecności lub nieobecności na uroczystości oficjalnej decyduje rodzic dziecka
Podczas uroczystości na terenie szkoły będą przebywali tylko uczniowie klas I-VIII (bez rodziców) i pracownicy szkoły.

 

Podczas mszy świętej i podczas spotkania w szkole uczniowie i nauczyciele  oraz inne obecne osoby obowiązkowo będą posiadały maseczki.

Przy wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować dłonie.

Osoby wręczające nagrody książkowe , dyplomy  i świadectwa na rękach będą miały rękawiczki.

 

Możliwy jest odbiór świadectw po zakończeniu oficjalnej uroczystości szkolnej w kancelarii szkoły 26 czerwca 2020 r. w godzinach : 11.00 – 12.00       i       29 czerwca 2020 r. w godzinach: 8.00 – 13.00.

 

Odbiór zaświadczeń o wyniku egzaminu ósmoklasisty planowany jest na 31 lipca 2020 r. w kancelarii szkoły.

 

Dni wolne od nauki do końca roku szkolnego 2019/2020

Dni wolne od zajęć dydaktycznych pozostałe do zakończenia roku szkolnego 2019/2020 na podstawie rozporządzenia MEN z 05.10.2010 r. z późniejszymi zmianami:

 

-w tym dni wolne również od zajęć opiekuńczych i wychowawczych (brak dyżurów):

        16 czerwca 2020 r. (wtorek) – egzamin ósmoklasisty z j. polskiego;

        17 czerwca 2020 r. (środa) – egzamin ósmoklasisty z matematyki;

        18 czerwca 2020 r. (czwartek) – egzamin ósmoklasisty z j.angielskiego;

 

- dni w których będą zorganizowane dyżury opiekuńczo-wychowawcze:

       12 czerwca (piątek) – po Święcie Bożego Ciała

       22 czerwca (poniedziałek) – przygotowania do zakończenia roku szkolnego.