Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze

 

       Od 1 września 2022 roku w Szkole Podstawowej w Styrzyńcu    

  organizowane są ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

  (zgodnie ze zgłoszonym przez rodziców zapotrzebowaniem)

w bieżącym roku szkolnym od godz. 7.00 do godz. 16.15

ZGŁOSZENIA DZIECI U DYREKTORA SZKOŁY

POD NUMEREM TELEFONU  795 521 063

 

Program Laboratoria Przyszłości w naszej szkole

 

Jadłospisy – Przedszkole im. Zaczarowana Kraina w Rakowiskach