Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze

 

RODZICE !!!

       Od 1 września 2012 roku w Szkole Podstawowej w Styrzyńcu    

  organizowane są ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

  (zgodnie ze zgłoszonym przez rodziców zapotrzebowaniem)

w bieżącym roku szkolnym od godz. 6.45 do 16.15

ZGŁOSZENIA DZIECI U DYREKTORA SZKOŁY

POD NUMEREM TELEFONU  795 521 063