Samorząd Uczniowski

 

Opiekun Samorządu Izabela Markowska     
Przewodniczący Izabela Romaniuk  
Zastępca przewodniczącego Jan Saczuk
Skarbnik Dominik Romaniuk
Sekretarz Radosław Zubkowicz

 

POCZET SZTANDAROWY
Chorąży Dominik Romaniuk - kl.VIII
Przyboczny Klaudia Adamiuk - kl.VIII
Przyboczny Magda Bernasiuk - kl.VIII