Nauczyciele

 

Imię i nazwisko

Stanowisko / nauczany przedmiot w roku szkolnym 2023/2024

mgr Edyta Korneluk

dyrektor szkoły, język angielski

mgr Agnieszka Kakietek

 język polski, biblioteka

mgr Anna Abramowska 

matematyka, informatyka 

mgr Malwina Filipiuk

edukacja wczesnoszkolna 

 mgr Rafał Hodun

geografia, wychowanie fizyczne,edukacja dla bezpieczeństwa

 mgr Aleksandra Hryciuk

wychowanie przedszkolne

 mgr Bożena Kaliszuk przyroda, biologia
 mgr Agnieszka Wawryniuk matematyka, chemia, fizyka, rewalidacja 
 mgr Tomasz Mich religia
mgr Justyna Firsiuk zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Anna Rosa logopedia
 mgr Dorota Szupiluk
wychowanie do życia w rodzinie
mgr Wioleta Jasińska

język angielski, plastyka, muzyka

mgr Agnieszka Litwinowicz  język rosyjski, świetlica szkolna
mgr Agata Zbaracka  język polski, technika
mgr Marta Kasabudzka edukacja wczesnoszkolna
mgr Katarzyna Chacewicz wychowanie przedszkolne
mgr Wojciech Krzystanek

historia, wychowanie fizyczne, wiedza o społeczeństwie

mgr Izabela Markowska edukacja wczesnoszkolna, logopedia, pedagog
mgr Renata Adamiuk - Skubis
psycholog
mgr Agnieszka Cepek wychowanie przedszkolne
mgr Justyna Sikorska
 doradztwo zawodowe 


 

 

 

Program Laboratoria Przyszłości w naszej szkole

 

Jadłospisy – Przedszkole im. Zaczarowana Kraina w Rakowiskach