Nauczyciele

 

Imię i nazwisko

Stanowisko / nauczany przedmiot w roku szkolnym 2019/2020

Stopień awansu zawodowego
mgr Bogumiła Chodun

dyrektor szkoły

edukacja wczesnoszkolna

nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Abramowska 

matematyka, informatyka 

nauczyciel dyplomowany 
mgr Mirosława Danilewicz 

edukacja wczesnoszkolna 

 nauczyciel dyplomowany
mgr Dorota Perchaluk   

edukacja wczesnoszkolna, język angielski, geografia, logopedia

nauczyciel kontraktowy
 mgr Bożena Kaliszuk przyroda, biologia nauczyciel dyplomowany
 mgr Agnieszka Wawrytniuk edukacja wczesnoszkolna, chemia, fizyka, rewalidacja  nauczyciel mianowany 
 mgr Tomasz Mich religia, wychowanie do życia w rodzinie nauczyciel mianowany
mgr Wioleta Jasińska

język angielski, plastyka 

nauczyciel mianowany 
mgr Agnieszka Litwinowicz  język rosyjski nauczyciel kontraktowy 
mgr Agata Zbaracka  język polski, technika, informatyka nauczyciel dyplomowany
mgr Marta Kasabudzka edukacja wczesnoszkolna nauczyciel kontraktowy 
mgr Mariusz Polak muzyka   nauczyciel dyplomowany
mgr Wojciech Krzystanek

historia, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie

nauczyciel dyplomowany 
mgr Izabela Markowska wychowanie przedszkolne, logopedia, pedagog  nauczyciel kontraktowy
mgr Agnieszka Kakietek język polski, biblioteka nauczyciel dyplomowany
   doradztwo zawodowe