Nauczyciele

 

Imię i nazwisko

Stanowisko Stopień awansu zawodowego
mgr Bogumiła Chodun

dyrektor szkoły

edukacja wczesnoszkolna

nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Abramowska 

matematyka, informatyka 

nauczyciel dyplomowany 
mgr Mirosława Danilewicz 

edukacja wczesnoszkolna 

 nauczyciel dyplomowany
mgr Dorota Perchaluk   

język angielski

nauczyciel kontraktowy
 mgr Bożena Kaliszuk przyroda, biologia nauczyciel dyplomowany
 mgr Alina Wołosz  wychowanie fizyczne, doradztwo zawodowe  nauczyciel dyplomowany
 mgr Tomasz Mich religia, wychowanie do życia w rodzinie nauczyciel mianowany
 mgr Emilia Byszuk

wiedza o społeczeństwie

nauczyciel dyplomowany 
mgr Teresa Semeniuk język polski, język rosyjski nauczyciel dyplomowany
mgr Agata Zbaracka  edukacja wczesnoszkolna, technika, informatyka, wychowanie przedszkolne nauczyciel dyplomowany
mgr Malwina Filipiuk edukacja wczesnoszkolna nauczyciel kontraktowy 
mgr Bernarda Sadownik geografia nauczyciel dyplomowany 
mgr Lidia Nestorowicz chemia, fizyka nauczyciel dyplomowany 
mgr Krzysztof Olesiejuk plastyka, muzyka nauczyciel dyplomowany 
mgr Wojciech Krzystanek historia nauczyciel dyplomowany 
mgr Izabela Markowska wychowanie przedszkolne  nauczyciel kontraktowy
mgr Agnieszka Kakietek wychowanie przedszkolne, język polski nauczyciel dyplomowany
mgr Teresa Stańczuk edukacja dla bezpieczeństwa nauczyciel mianowany