spstyrzyniec@wp.pl
ul. Dworska 29 a
21-500 Biała Podlaska
833435843
795521063

Rada  Rodziców przy Szkole Podstawowej w Styrzyńcu  przypomina o wpłatach na konto za rok 2023 do 31 grudnia 2023 r.:

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej 93 8025 0007 0000 1498 2000  0010

Składka od dziecka uczęszczającego do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego – 20 zł.

Składka od ucznia klas od I do VIII – 40 zł.