spstyrzyniec@wp.pl
ul. Dworska 29 a
21-500 Biała Podlaska
833435843
795521063

 

       Od 1 września 2022 roku w Szkole Podstawowej w Styrzyńcu organizowane są ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE (zgodnie ze zgłoszonym przez rodziców zapotrzebowaniem) w bieżącym roku szkolnym od godz. 7.00 do godz. 16.15

ZGŁOSZENIA DZIECI U DYREKTORA SZKOŁY POD NUMEREM TELEFONU  795 521 063