Nauczanie stacjonarne od 18.01.2021 r.

 

Nauczanie stacjonarne uczniów klas I-III  w  szkole od 18 stycznia 2021 r.

 

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

od 18 stycznia br. przywrócone zostają  zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Aby umożliwić uczniom i nauczycielom bezpieczny powrót do szkół, MEiS we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało odpowiednie wytyczne. Opierają się one w dużej mierze na  zapisach znanych już m.in. z września 2020 r. 

W wytycznych znajdują się rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Link do wytycznych:  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3.

W dalszym ciągu na terenie szkoły i w drodze do niej obowiązują procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid – 19 zamieszczone na stronie internetowej szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Szczegółowy tygodniowy plan zajęć dla wszystkich klas, uwzględniający konieczne zmiany zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły.

Świetlica będzie działała przed rozpoczęciem zajęć od godz. 6.45, po zakończeniu zajęć do 16.15.

Rodzice dzieci z Punktu Przedszkolnego, oddziału przedszkolnego i klas I -VIII korzystająych z obiadów refundowanych przez GOPS proszeni są o natychmiastowe złożenie podań do GOPS- u, gdyż poprzednie decyzje wygasły z końcem roku 2020. Jeżeli będzie odpowiedni poziom zainteresowania obiadami w szkole,  stołówka wznowi swoją działalność od początku lutego 2021 roku.

                         Dyrektor Szkoły                                                                                    

                                         Bogumiła Chodun

 

Konkurs plastyczny

Dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Styrzyńcu wraz ze swoimi rodzinami wzięły udział w konkursie plastycznym „NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA”

            Celem konkursu było wywołanie radosnego nastroju spowodowanego zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, rozwijanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi. Kształtowane inwencji twórczej, wyobraźni dzieci oraz sprawności manualnej. Promowanie twórczości dziecięcej a także propagowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia

W konkursie wzięły udział wszystkie dzieci. W nagrodę za pomysłowość i ciężką pracę otrzymały dyplomy i słodkie niespodzianki.

  Gratulacje!   

                                                                                                Malwina Filipiuk

Wigilia 2020

,,A gdy pierwsza gwiazdka zabłyśnie

Niech wszystkie łzy tego świata                                                                                                                                                                                             

zamienią się w miliardy kropel szczęścia...
w błękitnej dalekości
będziemy z sobą dzielili
opłatek, symbol miłości.”

 Święta Bożego Narodzenia to czas magiczny, radosny. Czas pełen zadumy, refleksji i rodzinnych spotkań. Świąteczny nastrój zapanował również w Oddziale przedszkolnym i Punkcie przedszkolnym w Styrzyńcu.  

Wigilia  Bożego  Narodzenia  to  jeden  z  najpiękniejszych  dni  w  roku, na  który  czekamy  i  przeżywamy  go  uroczyście  w   domach   jak  i  w naszych przedszkolnych progach.  Dzieci  każdego  roku  poznają  tradycje  i   zwyczaje  świąteczne  oraz  chętnie uczestniczą  w  przygotowaniach.

Tego dnia w całym  przedszkolu  panowała  radosna i ożywiona  atmosfera. W salach było słychać dźwięki kolęd i pastorałek. Świąteczne  dekoracje, pięknie przystrojone stoły i odświętnie  ubrane dzieci, wszystko to wprowadzało nas w  nastrój oczekiwania na wyjątkowe, niecodzienne  wydarzenie.

Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Bogumiła Chodun, która złożyła życzenia świąteczne dzieciom, nauczycielom i pracownikom przedszkola. Dzieci pod okiem swoich pań przygotowały  piękne przedstawienie bożonarodzeniowe ,,Anioły są wśród nas”.
Mali artyści z dużym przejęciem i zaangażowaniem wiernie odtwarzali swoje role, prezentowali umiejętności recytatorskie i wokalne.

Po części artystycznej w ciepłej i serdecznej atmosferze popłynęły życzenia, przedszkolaki  podzieliły się opłatkiem, następnie zasiadły do stołu.

Takie podniosłe chwile, nie tylko utrwalają dzieciom znajomość tradycji i zwyczajów świątecznych ale również, co najważniejsze wzmacniają bliskie i serdeczne relacje.

Dziękuję bardzo za przemiła atmosferę.  Specjalne podziękowania dla rodziców, którzy brali udział w przygotowaniach!

 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy wszystkim najcieplejsze życzenia dobrych, pełnych radości Świąt. Aby Nowy 2021 rok przyniósł same dobre i radosne dni. By można było spełnić największe marzenia, ale przede wszystkim, by nigdy nie zabrakło tego co w życiu najważniejsze – zdrowia, miłości oraz wzajemnej życzliwości.

                                                            

                                                                                                                                                                                                 Malwina Filipiuk

Życzenia od Dyrektora Szkoły

                           Pomódlmy się w Noc Betlejemską,
                         w Noc Szczęśliwego Rozwiązania,
                         by wszystko się nam rozplątało
                         węzły, konflikty, powikłania.

Oby się wszystkie trudne sprawy
porozkręcały jak supełki,
własne ambicje i urazy
zaczęły śmieszyć jak kukiełki.

                       Oby w nas paskudne jędze
                       pozamieniały się w owieczki,
                       a w oczach mądre łzy stanęły
                       jak na choince barwnej świeczki.

                                                                          ks. J. Twardowski

 

Świąt wypełnionych zdrowiem, nadzieją, radością i miłością, niosących spokój i 
odpoczynek,

Nowego Roku – 2021 spełniającego wszelkie marzenia

                    Nauczycielom, Pracownikom niepedagogicznym,                         

      Przedszkolakom, Uczniom, Ich Rodzicom, emerytowanym Pracownikom oraz wszystkim Sprzymierzeńcom Szkoły  

                                                       życzy

                                     Dyrektor  Szkoły Podstawowej  w Styrzyńcu

                                                                                                                                                                                                       Bogumiła Chodun