Wypożyczanie podręczników

1 września po uroczystości  rozpoczęcia roku szkolnego dla klas: I, II, III, IV

2 września na 2. lekcyjnej - klasa V

2 września na 3. lekcyjnej - klasa VI i VII

2 września na 4. lekcyjnej - klasa VIII

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego

Organizacja uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

1 września 2021r.  (środa)

 

8.00 - Msza święta w kaplicy pod wezwaniem Matki Bożej Leśniańskiej w Styrzyńcu

 

Punkt przedszkolny, oddział przedszkolny, uczniowie klas I-II-III

 

9.00 - spotkanie w sali gimnastycznej z Dyrektorem Szkoły (z dzieckiem może być jeden rodzic),

 

9.30 -  spotkania z wychowawcami klas.

 

Uczniowie klas IV - V - VI - VII - VIII

 

9.00 -  spotkania z wychowawcami klas.

 

9.30 - spotkanie w sali gimnastycznej z Dyrektorem Szkoły (z dzieckiem

           klasy IV może być jeden rodzic, pozostali uczniowie bez opiekunów).

 

Podręczniki do religii

Podręczniki do religii na rok szkolny 2021/2022, które rodzice kupują we własnym zakresie:

 

klasa I:

"Poznaję Boży świat" - wydawnictwo Jedność Kielce, autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak  (nowy podręcznik)

 

klasa II:

"Odkrywam królestwo Boże" - wydawnictwo Jedność Kielce, autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak (nowy podręcznik)

 

klasa III:

"Jezus jest z nami" - wydawnictwo Jedność Kielce, pod redakcją: ks. dr J. Czerkawski, E. Kondrak

 

klasa IV:

"Miejsce pełne BOGActw" - wydawnictwo Jedność Kielce, autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

 

klasa V:

"Szczęśliwi, którzy szukają prawdy" - wydawnictwo Jedność Kielce, autorzy:  ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

 

 

klasa VI:

"Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno" - wydawnictwo Jedność Kielce, autorzy:  ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, (nowy podręcznik)

 

 

klasa VII:

"Błogosławieni, którzy szukają Jezusa" - wydawnictwo Jedność Kielce, autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

 

klasa VIII:

"Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi" - wydawnictwo Jedność Kielce, autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska