Jubileusz 15-lecia nadania imienia szkole

14 października 2013 roku w naszej szkole, to data szczególna. W tym dniu świętowaliśmy JUBILEUSZ 15-LECIA NADANIA IMIENIA SZKOLE oraz GMINNY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ. Uroczystości rozpoczęła msza święta w Kaplicy pw. Matki Bożej Leśniańskiej w Styrzyńcu, której przewodniczył ks. dziekan Marian Daniluk. Po mszy wszyscy zebrani na czele z pocztem sztandarowym udali się do szkoły na oficjalne spotkanie.

Dyrektor szkoły Pani Bogumiła Chodun przywitała wszystkich zebranych oraz z radością  przedstawiła przybyłych gości:

ks. dziekana Mariana Daniluka, wiceministra edukacji Tadeusza Sławeckiego, kierownika bialskiej delegatury Kuratorium Oświaty Andrzeja Mironiuka, Wójta Gminy Biała Podlaska Wiesława Panasiuka, Sekretarz  Gminy Biała Podlaska Grażynę Majewską, dyrektorów  szkół gminnych oraz gości specjalnych- Elżbietę Wolffgram, wieloletniego  kustosza izby pamięci Janiny Porazińskiej  z Warszawy, Konstantego Frączka - przewodnika PTTK po Lublinie, Lucynę Gustyn - wieloletnią dyrektor szkoły w Styrzyńcu, przewodniczącą Rady Rodziców  Dorotę Zając i zespół śpiewaczy Barwinek ze Styrzyńca.

Zabierając  głos Pan Wójt Wiesław Panasiuk wysoko ocenił  zasługi edukacyjne i wychowawcze pedagogów. Podkreślił, że  inwestowanie w oświatę to najlepsza forma lokaty kapitału, a rosnący stale wzrost nakładów zwraca się  po wielu, wielu latach. Z okazji Dnia Edukacji  Narodowej życzył nauczycielom dużo zdrowia, odporności na stresy, zapału do pracy z dziećmi i wdzięczności wychowanków. Wpisał się też do Złotej Karty w Kronice Szkoły.

Wiceminister edukacji Tadeusz Sławecki wyraził swoją radość ze spotkania ze społecznością szkolną w Styrzyńcu. Jego zdaniem szkoły w małych miejscowościach niczym nie różnią się od szkół w mieście, posiadają wysokowykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i mniej liczne klasy, co sprzyja efektywnemu nauczaniu. Pan Andrzej Mironiuk również podkreślił fakt, że małe szkoły na wsi  niczym nie ustępują szkołom miejskim.

O potrzebach moralnych polskiej oświaty i jej posłannictwie wspomniał ks. dziekan Marian Daniluk.

Dużo ciepłych słów, szczególnie do naszych uczniów skierowała Pani Elżbieta Wolffgram - tak pięknie mówiła o Janinie Porazińskiej, kobiecie nader skromnej, co wielkiej - poetce, która kochała dzieci, przyrodę i tak pięknie o niej pisała.

Wszystkim Gościom, Nauczycielom, Pracownikom szkoły uczniowie dedykowali  "Wiersz o wielkiej wdzięczności"  K. I. Gałczyńskiego.

Nasi uczniowie przygotowali też program artystyczny poświęcony patronce-Janinie Porazińskiej i bohaterom jej utworów. Wystąpili Kozucha Kłamczucha,  szewczyk Dratewka, Kacperek, Dwie Dorotki.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostały wręczone nagrody przyznane przez Wójta Gminy Biała Podlaska.

Otrzymali je: Stanisław Szewczyk - dyrektor PG w Ciciborze Dużym, Katarzyna Kędziora - nauczyciel SP w Ortelu Książęcym, Marzena Demeszko - zastępca dyrektora PG w Sworach, Anna Abramowska - nauczyciel SP w Styrzyńcu oraz Beata Wereszko - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej  SP w Ciciborze Dużym.

Nagrody za twórcze działania i wkład pracy wręczyła także dyrektor SP w Styrzyńcu Bogumiła Chodun. Odebrali je: Anna Abramowska, Zbigniew Maksymiuk, Barbara Panasiuk, Agata Zbaracka oraz  pracownicy niepedagogiczni: Elżbieta Koleśnik, Urszula Nożyk, Mariola Kozłowska i Ireneusz Olszewski.

Dyrektor  przekazała pisemne podziękowania: Wójtowi Wiesławowi Panasiukowi, Sekretarz Gminy Grażynie Majewskiej, przewodniczącemu Rady Gminy Dariuszowi Plażukowi oraz gościom specjalnym.

Wręczone zostały nagrody książkowe i dyplomy uczniom, startującym w gminnym  konkursie recytatorskim i  plastycznym oraz szkolnym konkursie wiedzy o patronce.

Program Laboratoria Przyszłości w naszej szkole

 

Jadłospisy – Przedszkole im. Zaczarowana Kraina w Rakowiskach